Vluchtverslag en ander nieuws Afd. 11 / Friesland ’96

Door: R. Keekstra

Bijzonder. November nadert en nog steeds schitterende weersomstandigheden.

De organisatoren van de Urker taartvluchten treffen het dit jaar bij uitstek.

Voor de vlucht Roosendaal van afgelopen zaterdag werden nog 2100 duiven ingemand.

Om 09.15 uur kon er worden gelost en onder invloed van een z.z.o.wind keerden ze ook ditmaal met een hoge snelheid huiswaarts.

Van de Friese deelnemers deed Dirk Weidenaar uit Birdaard van zich spreken.

Met een snelheid van liefst 1.796 m. pm. verraste de eerste duif zijn baas op een aangename manier.

Dat het nog sneller kan bewees de Comb. Moes uit Zaandam die van het hele concours de eerste en de tweede spelen met een snelheid van liefst 1.856 m. pm. voor hun eerstgeklokte.

 

UITSLAG TOP-10 FRIESE DEELNEMERS ROOSENDAAL.

 

1                      D. Weidenaar                                                  Birdaard

2                      M. Wijnand                                                     Lemmer

3                      Comb. B. & W. v.d. Horn                               Noordbergum

4, 5 en 6          Yde Ypma                                                       Joure

7                      H. Gulmans                                                    Burum

8                      A. Visser                                                         Zwagerbosch

9                      Comb. Atema                                                 Noordbergum

10                    Ette Sikkes                                                      Tjerkwerd

 

TUSSENSTAND TAARTVLUCHTEN T/M ROOSENDAAL

 

1                       Comb. Atema                                                  Noordbergum   afd. 11

2                       Comb. Terpstra – Breurken                             Kruisweg          afd. 10

3                       Pieter Gast                                                       Grootegast        afd. 10

4                       B. & W. v.d. Horn                                           Noordbergum    afd. 11

5                       Comb. Haijke – Roelof                                   Zuidwolde         afd. 10

 

VERDER NIEUWS

 

Met het slot van de taartvluchten in zicht nadert het definitieve einde van het Friese vliegseizoen.

Vergadertijd en prijsuitreikingen / kampioenenhuldigingen komen hiervoor in de plaats.

In dit kader wil ik noemen de kampioenenhuldiging van het NIC Holwerd, waarschijnlijk het noordelijkst gelegen nationaal inkorfcentrum van Nederland en tevens het enige lokaal met overzeese gebiedsdelen. Door liefhebbers van Vlieland en Ameland wordt hier namelijk ingemand.

Afgelopen zaterdag kwamen in Holwerd de noordelijke kampioenen bijeen om de door hen gewonnen prijzen in ontvangst te nemen.

In een goedgevulde zaal werden de aanwezigen welkom geheten door de commissieleden.

In het openingswoord werd aangehaald dat ook onder liefhebbers van de zware fond het aantal deelnemers dalende is.

De concoursen worden kleiner en de inleg voor hoofd- en andere prijzen daalt.

Ook werd gerefereerd aan het zware seizoen dat achter ons ligt –  de hoogste temperaturen van de eeuw en afstanden die vaak met een noordenwind moesten worden bedwongen –.

Onder dergelijke omstandigheden wordt het nadeel van de overvlucht gevoeld.

Waar normaal gesproken teletekstnoteringen voor een deel van deelnemers normaal zijn, scoorde ditmaal slechts 1 liefhebber binnen een top – 5 uitslag in sector IV.

Kampioenen en vluchtwinnaars namen hun verantwoordelijkheid en schonken een bon.

Ook Jan Kooiker van Buren ( Ameland ) droeg zijn steentje bij. Jan ziet, door leeftijdsperikelen

genoodzaakt, geen mogelijkheid meer om zijn hobby naar behoren uit te oefenen en stopt met de overnachtfond. Zijn hok prima overnachtfondduiven staat te koop en aan het lokaal deed hij een schenking van vijf prachtexemplaren waaronder de Dax – winnaar van 2018.

Alle schenkingen werden verkocht in een lokaalverkoop, de opbrengst gaat volledig naar de prijzenpot van 2019.

 

Onaangewezen                                                                          Aangewezen

 

1  A. Wildervank         Nes ( Ameland )                          1 A. Wildervank      Nes ( Ameland )

2  Gebr. Keekstra        Bornwird                                     2 Gebr. Keekstra      Bornwird

3 J & S Kooiker          Buren ( Ameland )                      3 Hok de Jong          Ee

4  R. Leusink              Engwierum                                  4 W. de Jong            St. Annaparochie

5 K. Buwalda             St. Jac. Parochie                           5 R. Leusink            Engwierum

 

Keizergeneraal                                 A. Wildervank    Nes ( Ameland )

 

Duifkampioen                         1 Gebr. Keekstra                 Bornwird

2 en 3 A. Wildervank         Nes ( Ameland )

4 J & S Kooiker                 Buren ( Ameland )

5 Hok de Jong                    Ee

 

 

Door | 2018-10-15T19:39:44+00:00 15 oktober 2018|Nieuws|0 Reacties