Juffrouw Ooievaar zet de ledenraad van de NPO op stelten.

Door: Ruud Moes

Op zaterdag 10 november 2018 vond er een NPO ledenraad plaats in de zaal Verploegen in Wijchen. De voorzitter opende de vergadering en vertelde wat er dit jaar allemaal gebeurd was in duivenminnend Nederland.

Alle secties en de afdelingen waren aanwezig om te stemmen voor o.a. het nieuwe Nationale Vliegprogramma. Toen dit punt aan de orde kwam begon de vergadering meer op de Fabeltjeskrant te lijken. Van afdeling 8 had men “Juffrouw Ooievaar” afgevaardigd. Op hoge stelten kwam zij aangelopen. Je kon meteen zien dat ze uit was op een confrontatie. Ze zette haar veren op en begon haar betoog.

Geacht bestuur, of zou ik moeten zeggen: directie. … Zij vond dat het NPO bestuur zich niet gedroeg als een bestuur van een vereniging. Vele verwijten maakte zij aan het adres van het bestuur als een soort jurist met een slecht pleidooi. Navraag bij diverse leden van de afdeling 8 leerde dat zij de inhoud en het schofferende voorbereide betoog niet had gedeeld met haar achterban, terwijl zij het NPO bestuur een gebrek aan communicatie verweet! Met haar scherpe snavel pikte zij toch barsten in de bril van de voorzitter.

Het leek er sterk op dat zij gevoed werd door afdeling 2, 3 en 5. Hun inbreng gaat de duivensport in ieder geval niet vooruit helpen. Het is te hopen dat zij in het reine kan komen met haar achterban in afdeling 8 voor haar gedrag. Ze staat bekend in haar eigen bos dat ze vele nesten vernield heeft, deze dag wilde ze het nest van de NPO slopen.

Vele voorzitters van de secties en andere afdelingen stonden stomverbaasd en herkende de verwijten niet. Ze vonden zelfs dat juist het NPO bestuur open en eerlijk opereert, goed verwoord door de heer Palinckx van de sectie Jonge duiven.

Ook Jan Westen van de sectie Dagfond vroeg de vergadering: Neem ons serieus en deed een oproep. Er zijn jonge ambitieuze liefhebbers die ook over 20 jaar nog duivensport willen beoefenen. Laten we daar allen oog voor blijven houden. Tel je knopen en ga verstandig om met de relatie die we met elkaar hebben. We moeten opbouwen anders komen we niet verder. De gehele vergadering kunt u nog bekijken via de NPO site.

De voorzitter stelde voor om de stemming van het vliegprogramma 2019 uit te stellen tot woensdag 21 november 2018 om dichterbij elkaar te komen en de knelpunten met elkaar op te lossen. De vergadering stemde hiermee in.

Hopelijk krijgen we eindelijk een echt Nationaal Vliegprogramma. Op 1 december 2018 kunnen we dit dan tijdens de extra ledenraad bekrachtigen.

Wordt vervolgd………………………….

Door | 2018-11-12T20:48:30+01:00 12 november 2018|Nieuws|0 Reacties