Door: Stephan Göbel (dierenarts voor postduiven)

Het is alweer februari en het moment dat de eerste vluchten zich weer aandienen komt met rasse schreden dichterbij. Nog een 8-tal weken en we gaan weer van start. De liefhebbers van de zogenoemde ‘programma’-vluchten zijn alweer druk doende met de kweek en bij sommigen lopen de eerste piepers alweer op het hok!

Op eigen hok zijn we dit jaar ook eerder dan vorig jaar begonnen met de kweek omdat het uitwennen van de jongen in 2018 gelijk viel met de start van het vliegseizoen bij de oude duiven. Dit is niet goed bevallen en mede daardoor gaan we proberen de jongen dit jaar in de lucht te hebben vooraleer het seizoen 2019 aanvangt. Tot nu toe verloopt de kweek vlotjes en met een bevruchtingspercentage van 92% en een uitkomstpercentage van 96% zijn we dik tevreden!

Zoals beloofd in de vorige doktersraad gaan we het deze editie hebben over het enten van de jonge duiven. Vaccineren is het allerbelangrijkste wat er in de medische begeleiding van de duivensport bestaat! Overigens niet alleen in de duivensport is vaccineren belangrijk. Denkt u eens aan het kipfiletje wat er zo af en toe op uw bord verschijnt. Vleeskuikens bereiken hun slachtgewicht op een leeftijd van ruim 40 dagen en worden in dit korte leven vaak 2-3 maal gevaccineerd. Tegen onder andere Newcastle Disease (paramyxo) en ook tegen de ziekte van Marek wordt gevaccineerd. Leghennen worden naast de 2 voornoemde ziektes ook ingeënt tegen o.a.: Infectieuze Bronchitis, coccidiose, Gumboro, pokken, trilziekte, ILT (infectieuze laryngo tracheïtis), E-coli, coryza en vogelcholera. Hobbykippen mogen daarnaast sinds 2006 ook worden ingeënt tegen vogelgriep.

Voor wat betreft onze jonge duiven is het van groot belang het immuunsysteem op tijd te activeren. In onze optiek is het optimale moment voor een 1e vaccinatie het moment van spenen. We zien in de praktijk en op social media vaak filmpjes van producten die al gegeven worden bij jonge duiven van enkele dagen oud, echter is het zo dat dit geen enkele immuniteit aan de jongen geeft omdat deze vaccins teniet worden gedaan door de maternale immuniteit (antistoffen van ouderdieren die via het ei of via de kropmelk aan de jongen worden overgedragen). Bij het spenen van de jongen valt deze maternale immuniteit weg en worden de jongen tijdelijk zeer gevoelig voor bepaalde infecties! Door het immuunstelsel te activeren met een eerste enting wordt de weerstand van de duif als het ware wakker geschud. Onderstaand het schema zoals wij de jonge duiven graag vaccineren:

Het komt er dus op neer dat we de jonge duiven vaccineren tegen PMV en Herpes bij het spenen. Vervolgens wordt er (vaak bij hokken die in het verleden last hebben gehad van Paratyphus) op een leeftijd van 12 weken geënt tegen Salmonella en op een leeftijd van 16 weken wordt er een tweede enting gegeven tegen PMV-Herpes, eventueel gecombineerd met het pokkenvaccin ‘Diftovac’.

Een 6-tal jaren geleden zijn wij gaan testen met vaccins tegen onder andere het circovirus en het adenovirus. Mede omdat we op sommige hokken enorm veel sterfte zagen bij adeno-coli uitbraken waaruit later bleek dat het circovirus de aanstichter was voor de grote mortaliteit (soms wel tot 90% sterfte!). Hieruit hebben wij ons PMV-Circo-Adeno vaccin ontwikkeld. Deze combinatie van 3 vaccins die tegelijkertijd wordt ingespoten zorgt ervoor dat de virussen die vaak aan de basis liggen van de hoge sterfte bij jonge duiven (circovirus / adenovirus) vroegtijdig worden uitgeschakeld. Het is na deze enting niet zo dat de jonge duiven geen E.coli-infecties meer kunnen krijgen, maar wel dat wanneer ze E.coli krijgen er een veel snellere en betere reactie op eventueel toegediende antibiotica plaatsvindt! In het bovengenoemde entschema zou deze enting dus in de plaats van de Salmonella-vaccinatie toegepast kunnen worden. Of ter vervanging van de 2e PMV-Herpes enting. Het is echter wel zo dat de PMV-Circo-Adeno enting NIET te combineren valt met de pokkenenting. Dit zal dan op een later moment plaats moeten vinden.

Wij passen deze PMV-Circo-Adeno vaccinatie sinds seizoen 2016 toe op onze eigen duiven en hebben in 2016 en 2018 helemaal geen last van E.coli gehad bij de jongen. In 2017 brak er wel E.coli uit maar dit was na enkele dagen kuren weer goed onder de knie en er kon zonder problemen verder gespeeld worden! Als we dit afspiegelen tegen de jaren 2005 t/m 2015 ,waarbij  E.coli-infecties jaarlijks voor behoorlijke en langdurige problemen zorgden, is deze ‘nieuwe’ vaccinatiemethode een behoorlijke uitkomst gebleken. Inmiddels hebben we in binnen- en buitenland vele tevreden duivenliefhebbers, eenhoksraces en quarantaine stations voor duiven die geen of nauwelijks last meer hebben van kinderziekten bij de jonge duiven.

 

De volgende doktersraad zal gaan over de juiste voorbereiding voor het naderende vliegseizoen.

 

Succes met het verdere verloop van de kweek en tot op de voorjaarsbeurs in Houten!

 

DAP J. van der Sluis BV

Industrieweg 1

3628 EZ Kockengen

Tel. 0346-242457

E: info@duivenkliniek.nl

W: www.duivenkliniek.nl