Verslag FCI-vergadering

De FCI Commission Youth, Communication and Information. Wat het NPO bestuur betreft het plaatje van de toekomstige duivensport: Kijk naar de mix van dames en heren en ook uit iedere leeftijdscategorie!
De week van 5 oktober stond de tweejaarlijkse vergadering van de FCI (Federation Colombophile Internationale) te Halle op de agenda. Deze bijeenkomst duurde drie dagen. Deze dagen zijn best pittig, in de soms Babylonische spraakverwarring, van 09:00 tot 17:00. Concentratie is een vereiste voor afgevaardigden. Voor een aantal van u zal dit niet direct aanspreken, maar hier wordt de basis gelegd voor samenwerking tussen ruim 60 landen!

 

De structuur van de FCI bestaat uit hoofdbestuur (Comité Directeur) en commissies w.o. Standaard,  Veterinaire & Wetenschap,  Controle Sportief & Doping,  Statuten,  Solidariteit,  Sport, Communicatie & Informatie,  Grand Prix,  Financiën en Europa.

De eerste twee dagen vergaderen de commissies, waarna de derde dag de vergadering met het hoofdbestuur plaatsvindt.  De voorstellen vanuit de diverse commissies komen dan ter sprake.

Om een idee te geven wat er zoal is besloten: Centrale inkoop van voetringen.

Criteria voor deelname Olympiade Poznan 2019 (hiervoor worden/zijn 3 personen uit de groep van 12 van de GvK met FCI kwalificatie uitgenodigd voor trainingen in Dortmund op vrijdag 5 januari 2018).

Op dit moment heeft Nederland vertegenwoordigers in de commissies:  Standaard (Willem van Breene), Veterinary & Wetenschap (Dr. Henk de Weerd), Doping (Dr. Patrick Derijcke), Solidariteit, Communicatie & Informatie (Willem van Breene). Grand Prix/eenhoksraces (Jo Vos). Het ligt in de bedoeling van bestuur NPO, dat in iedere commissie een Nederlandse vertegenwoordiger zitting heeft.

Door | 2017-10-14T16:26:07+01:00 14 oktober 2017|Nieuws|0 Reacties