Inleiding
In de vorige Mijmeringen heb ik een aantal anker- of uitgangspunten voor de duivensport
anno 2030 de revue laten passeren. De vraag was hoe zal het in 2030 gesteld zijn met de
maatschappelijke acceptatie van de duivensport en hebben we dan nog voldoende leden en
is er ook in 2030 nog een goede infrastructuur om de duivensport mogelijk te maken. De
conclusie was dat we daar op mogen rekenen. Vanzelf zal het niet gaan maar de plannen zijn
er en als we ze uitvoeren zit het met de basis wel goed. Tijd dan om in te gaan op een aantal
andere aspecten zoals bijvoorbeeld wat er zoal staat te gebeuren en mogelijk is op het
gebied van automatisering in 2030.

De basis van de automatisering
Het NPO Bestuur heeft in 2020 een heldere strategie voor automatisering en elektronisch
constateren geformuleerd. De kern van de strategie was evolutie, geen revolutie. Bestaande
ECS systemen kunnen gebruikt blijven worden, uiteraard zolang ze veilig zijn. Spin in het web
van de NPO strategie is de NPO Cloud. De NPO Cloud staat voor een combinatie van een
vernieuwde ledenadministratie en ringenadministratie een vlucht- en vervoeradministratie
en entingadministratie. Door slim combineren van deze gegevens zijn diverse nieuwe
toepassingen mogelijk gemaakt zoals een automatische controle op eigendom en geldige
PMV enting bij het deelnemen aan een vlucht, een vervoersadministratie, het afschaffen van
hoklijsten, fraude preventie, real-time inkorven en het uitslagen dashboard. De NPO Cloud is
door de NPO in eigen beheer ontwikkeld en voortdurend wordt nog nieuwe functionaliteit
toegevoegd. Dit jaar heeft fraude preventie bijvoorbeeld speciale aandacht gekregen.
Doordat de NPO Cloud een eigen ontwikkeling is zijn we onafhankelijk en kunnen gegevens
van leden en hun duiven optimaal worden geborgd.

Nieuwe functionaliteiten van ECS leveranciers sluiten aan bij de NPO Cloud en ECS systemen
kunnen de NPO Cloud raadplegen in een gecontroleerde omgeving. Een mooi voorbeeld
daarvan is real-time inkorven. Wat is dat? Het is een nieuwe inkorfantenne welke alle
bestaande ECS systemen ondersteund en in verbinding staat met de NPO Cloud. Een groen
lampje op de inkorfantenne bij inkorven betekend dat alles ok is en dat de duif ingekorfd
mag worden, een rood lampje of foutcode betekend dat er iets niet klopt. De duif staat
bijvoorbeeld niet op naam of heeft geen geldige PMV enting. De prototypes van deze
nieuwe generatie inkorfantennes worden dit seizoen getest en zouden in 2030 zomaar
gemeen goed kunnen zijn. Het is verstandig een dergelijke vernieuwing achter de hand te
hebben mocht de overheid om welke reden dan ook eisen dat we niet alleen achteraf de
ingekorfde duiven kunnen controleren maar ook al tijdens het inkorven.

De ontwikkelingen van de ECS systemen gaat gestaag verder. Automatisch melden van
aankomsten en op afstand afslaan zijn inmiddels beschikbaar bij meerdere leveranciers en er
wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt door liefhebbers. Net als bij het uitslagen
dashboard zouden ook de sites waar de duiven gemeld worden de NPO Cloud kunnen
raadplegen om bijvoorbeeld informatie van de duif of liefhebber te vermelden bij de
melding. Melden blijft overigens optioneel en zal behalve voor Nationale vluchten niet
verplicht worden gesteld.

Wat zou verder nog kunnen in 2030?
Bij het beantwoorden van deze vraag moeten we onderscheid maken tussen wat technisch
mogelijk is en zal zijn in 2030 en in hoeverre we bereid zijn deze vernieuwingen al dan niet
verplicht door te voeren. Een voorbeeld is het automatisch melden van duiven. Technisch
kan dat nu al maar omdat melden voor de meeste vluchten niet verplicht is zal de meldlijst
niet overeenkomen met de definitieve uitslag. Zou je dat wel willen dan zullen alle
liefhebbers over een systeem moeten beschikken welke automatisch melden ondersteund.
Voor veel liefhebbers zou dat betekenen dat ze een nieuw ECS systeem moeten aanschaffen.
Het NPO Bestuur kiest daar bewust niet voor.

Een geheel ander voorbeeld is de mogelijkheid om duiven real-time online te volgen tijdens
hun reis naar huis. Je ziet dan tijdens de vlucht waar jouw duif zich bevindt. De huidige GPS
ringen waar de NPO in 2023 testen mee heeft uitgevoerd kunnen pas uitgelezen worden na
thuiskomst. Om het real-time volgen van de duiven tijdens hun reis naar huis mogelijk te
maken zal er een nieuwe generatie GPS ringen moeten komen welke tijdens de reis naar
huis communiceren met satellieten en of 5G/6G netwerken. Technisch is dat niet zo
ingewikkeld, routeplanners in auto’s doen immers niet anders. Het probleem bij een
toepassing welke geschikt is voor duiven zal vooral bestaan uit het bouwen van een GPS ring
met batterij die de benodigde functionaliteit heeft en ook nog eens licht is. Een te zware GPS
ring zal een handicap zijn en niet diervriendelijk voor duiven zijn en zal dan ongetwijfeld niet
worden gebruikt. Het is interessant om de technische ontwikkelingen te blijven volgen. En
wie weet komt er ooit een oplossing die het real-time online volgen van duiven op hun reis
naar huis praktisch en betaalbaar mogelijk maakt.

Een toepassing welke we waarschijnlijk in 2030 wel zullen hebben is de integratie van de
vaste voetring en chipring. Op de Olympiade werden de eerste prototypes al getoond. Dus
geen losse chipringen meer maar vaste voetringen welke tevens dienst doen als chipring.
Technisch is dat vandaag al mogelijk en wat prijs en functionaliteit betreft is het ook
interessant. Het zal van ECS leveranciers een aanpassing van hun business model verlangen.
Veel ECS leveranciers leveren vandaag immers ook chipringen. Technisch kan het en het
heeft voordelen voor zowel duif als liefhebber en de organisatie. Het zal een aanpassing
vragen van de NPO Cloud. Immers een duif heeft dan naast een unieke vaste voetring ook
een unieke digitale code. Op zich is deze aanpassing geen probleem.

Samenvattend
De NPO heeft een solide basis neergezet voor de automatisering van de duivensport welke
ook toekomst vast is. Welke vernieuwingen zullen aanslaan en hoever we bestuurlijk willen
gaan in het doorvoeren van wat technisch allemaal kan zal de tijd leren. In ieder geval
hebben een goede start positie. In een volgende Mijmeringen zal ik ingaan op een aantal
speltechnische elementen zoals welke wedstrijden vinden we interessant in 2030 en hoe zit
het dan met eerlijk spel.
Gerard van de Aas