Ledenraad zaterdag 4 november 2017

Voorzitter N.P.O. Veenendaal
Door Maurice van der kruk
Aanstaande zaterdag is het Wijchen waar de tweede keer dit jaar de Ledenraad wordt gehouden. Ook dit jaar staat op de najaarsvergadering het Nationaal Vliegschema en de begroting voor het komend jaar op de agenda. Natuurlijk blikken wij ook nog even terug en worden een aantal onderwerpen benoemd waar de komende winter in diverse samenstellingen aan wordt gewerkt.

Een aantal afdelingen heeft al met haar leden vergaderd over de agenda van de NPO en een aantal zal dat doen na de NPO vergadering. Ook zijn een aantal amendementen, lees voorstellen tot aanpassing van het eerder voorgestelde onderwerp, ingediend door afdelingen. Soms individueel, soms door ondersteuning van meerdere afdelingen.

Logisch dat tijdens het vliegseizoen de focus ligt op het organiseren van alle wedvluchten, uitslagen en competities. Traditioneel  gebruiken wij het winterseizoen om iedereen te huldigen en te vergaderen over wat beter zou moeten en kunnen.

Of daar nu het algemeen belang voorop staat is en blijft de vraag. Want het vergaderen kent een jaarlijks terugkerend patroon met een bijna identieke agenda en ook identieke discussies. Gaan wij dan aan het begin van het seizoen de balans opmaken dan is er niet zoveel veranderd. Kijk hiervoor eens op neerlandspostduivenorgaan.nl waarin wekelijks een paar pagina’s uit de editie van 40 jaar geleden van het oude NP Orgaan worden gepubliceerd en ja hoor bijna in dezelfde week worden dezelfde wedvluchten gehouden.

Als wij daar allemaal van genieten hebben wij dat in ere kunnen houden en daar zijn tradities voor, om de mooie elementen in ere te houden. Wat minder mooi is en ook het afgelopen jaar nog niet wezenlijk is veranderd zijn de negatieve elementen in onze sport. Die zoals het lijkt steeds sneller en meer bepalend worden in onze sport beleving.

Of voor diegenen die met sportbeleving niets hebben onze duivensport: een mooie hobby!!

Om nog meer dan ooit tevoren bezig te zijn met de toekomst zijn het afgelopen jaar de statuten, grondwet van de duivensport, gewijzigd en daarmee het fundament waarop wij onze duivenhuis voor de toekomst gaan bouwen verstevigd. Dat nog niet iedereen duidelijk heeft waarom dat zou moeten gebeuren, zijn wij ons bewust. Daar gaan wij de komende maanden nog meer aandacht aan schenken. Dat niet iedereen het volledig eens is met de stappen die genomen worden is geen enkel probleem en dan is het fijn dat wij in een democratie leven en je dit zonder je zorgen te hoeven maken ook kunt uiten.

Wat prettig zou zijn dat wij allemaal vooruit willen denken en werken en niet blijven hangen in vroeger of de hang naar vroeger ‘toen alles mooier was’.

De wereld om ons heen verandert snel, en ook niet alles ten goede, maar als je denkt dat het wel overwaait dan komt u bedrogen uit. Ook vandaag werd New York wederom opgeschrikt door een idioot met terroristische waanbeelden. Deze idioot is in staat om een hele stad, samenleving en zelfs de wereld weer op te schrikken, om nog maar niet te spreken over wat hij de gezinnen aandoet die direct getroffen zijn door dit voorval.

Wat wel opvalt dat er in het nieuws minder tijd en aandacht aan wordt besteed en wij al vrij snel weer over gaan tot de orde van de dag.

Wanneer rondom of in onze duivensport voorvallen met deze impact plaatsvinden, trekken wij niet de schouders op en gaan weer over tot de orde van de dag. Wij hebben de afgelopen jaren een sterk negatieve basishouding ontwikkeld en er eigenlijk al bij neergelegd dat wij het tij niet kunnen keren. Het tegendeel begint zichtbaar te worden, het zal alleen nog wel een tijdje duren voordat onze criticasters in de sport het ook gaan zien. Of ze het ooit gaan omarmen is maar de vraag, maar zou natuurlijk wel mooi zijn.

De vele duizenden liefhebbers die zich nu aanmelden zijn toch wel heel benieuwd wat deze sectie voor hun sportbeleving en beoefening kan betekenen. Kan dat Platform Jong NPO nu echt gaan zorgen voor nieuwe aanwas bij de jeugd, herintreders of gepensioneerden? Zou het Platform Transport met de blik op de toekomst de kosten van de ophaalroutes en vrachtkosten van de duiven binnen de perken kunnen houden of zelfs verminderen en blijven wij dan met onze duiven binnen de Nederlandse richtlijnen en tegenwoordig de Europese richtlijnen? Kan ik binnen de secties mijn innovatieve idee kwijt en komt dat dan ook op de agenda van de NPO Ledenraad?

Ja dit is precies waarom deze wijziging heeft plaatsgevonden en met elkaar de mouwen opstropen voor de toekomst van de sport. En dat doen wij samen.

Dat om het huis van de toekomst te bouwen er ook wat gesloopt moet worden is evident. Daartoe staat de geplande verhuizing op de rol en houden wij in de begroting 2018 ook rekening met kosten om afscheid te kunnen nemen van mensen met vaardigheden die wij in overschot hebben of niet meer nodig zijn en ook de mogelijkheid creëren om de behoefte aan andere vaardigheden in te vullen. Natuurlijk met continuïteit voorop. Dus als lid kunt u blijven bouwen en vertrouwen op de bereikbaarheid en waar nodig (sterk) verbeterd. Toezicht en controle die u mag verwachten, want de belangen zijn individueel en groot en het bouwen aan een positief en goed imago. En daar hebben wij nog veel te doen en dat doe ik graag met u allen!

Tot snel ziens tijdens alle gelegenheden die de komende maanden op de agenda staan dat zijn er vele!

Kijkt u zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur mee tijdens de livestream van de NPO Ledenvergadering dan verneemt u nog meer ins en outs en het gaat tenslotte over uw hobby.

 

Door | 2017-11-03T18:33:19+01:00 3 november 2017|Nieuws|0 Reacties