Democratie in de Nederlandse duivensport

Door: Simon Zeeman

Een paar jaar geleden is het democratisch model binnen de duivensportbond op de schop gegaan, naar aanleiding van adviezen van sporthoogleraar Mirjam Olfers.

De belangrijkste wijziging is toch wel het inrichten van secties, waarvan de meeste een sportonderdeel vertegenwoordigen. Uiteindelijk ligt hierin toch vooral de interesse van onze duivenmelkers.

Dat vernieuwingen in de duivensportbond gewenning nodig hebben, werd al snel duidelijk bij het instellen van dit organisatiemodel. Vooral het gegeven dat het vliegprogramma niet meer op het afdelingsbordje ligt , maar op landelijk nivo is moeilijk te verkroppen door de duivenmelkers. Men vergeet daarbij dat er ook veel kritiek werd geleverd op dit gebied richting afdelingen, die dan vermeend de oren meer lieten hangen naar de ene regio t.o.v. de eigen regio. Vergeten wordt ook dat vernieuwingen tijd nodig hebben voordat ze functioneren op het kwaliteitsniveau die men voor ogen heeft.

Op zaterdag 5 oktober liepen onze duivenmelkers tussen goed getrainde sporters op de sportcomplexen van Papendal.  Voor de tweede sectievergaderdag in de Nederlandse duivensportgeschiedenis was de opkomst beter dan bij de eerste poging. De organisatie zelf had hier waarschijnlijk niet helemaal op gerekend, want het inschrijven van de aanwezigen liep flink uit. Ondanks de tomeloze positieve inzet van de medewerkers van onze duivensportbond.

De sectiebesturen hadden 1,5 uur uitgetrokken om van gedachte te wisselen met hun leden. De bezetting lag gemiddeld rond de 60 a 70 stemgerechtigde leden en heeft hierdoor nog niet de inhoud van een platvorm van gelijkgestemde sportbeoefenaars. Zo openende de secties jonge duiven, vitesse/midfond, dagfond en Marathon haar deuren. In elke vergadering was de sectie eerlijk spel een onderdeel van de stukken. Opvallende afwezige was de sectie Jong. Zij zouden toch een stempel moeten drukken naar de toekomst toe van onze sport en daardoor zou hun inbreng juist vernieuwend effecten kunnen hebben.

Vreemd genoeg was het verloop van elke vergadering bijna identiek. Elk begin werd gekaapt door een statement van de sectiebesturen dat men met de individuele leden in gesprek wilde en niet met afgevaardigde van verenigingen, ondanks pogingen van deze bestuurders om te wijzen van hun recht via de staturen. Daarnaast was er een fanatieke duivensportjournalist die meende dat hij namens een grote groep van de Nederlandse duivensporters kon spreken, als een soort van onafhankelijke organisatie, nl. de lezers van zijn blad, waaronder hij een enquête heeft afgenomen. Het schrikt de gewone duivenmelker wel wat af om hun zegje te doen. Deze vergaderingen zijn voor de liefhebbers en niet voor een journalist. Diegene die dat wel deden hadden vaak goede inhoudelijke punten die veel meer aandacht verdienen.

De ingebrachte punten bij de secties hadden 1 duidelijke tendens en dat is minder meer vluchten. Waar verleden jaar iedere sectie haar eigen onderdeel de meeste vluchten wilde toebedelen, was het nu duidelijk dat men heel erg rekening wilde houden met de ander, zelfs zo dat het sectiebestuur vitesse/midfond hun spelonderdeel vitesse opzij wilde zetten ten gunste van de dagfond. Ze werden door hun leden terug naar de tekentafel gestuurd met de boodschap dat het programma niet zo overvol moet worden gepland als in 2019, maar dat een meer aansluitend programma tussen vitesse en midfond toch mogelijk moet zijn.

De sectie jonge duiven is t.o.v. het vliegprogramma 2019 bereidt om een stapje terug te nemen. Een start in juli en aan een gesloten vluchten in augustus en september.

Bij de sectie dagfond is de hoofddiscussie of er 5 of 6 vluchten gepland moeten worden. De inbreng van deze sectie zal 6 vluchten zijn, waarvan de eerste 2 op afdelingsnivo en een Nationale vlucht op 4 juli (de vierde dagfondvlucht).

Bij de sectie Marathon wordt het drieluik St. Vincent-Dax-Bergerac omarmt als basis van de Marathon. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor regio gebonden marathonvluchten, waar vooral de jaarlingen profijt van zouden moeten hebben. De verwarring wordt wat groter op het moment als het gaat om hoeveel vluchten er moeten tellen, deze verwarring bleef bestaan. De basis van deze verwarring is de mogelijkheid om een extra marathonvlucht te organiseren voor St. Vincent. Dit wordt vooral in het Noorden van het land vervlogen. Hierdoor ontstaat er een ongelijk aantal vluchten binnen de Nederlandse marathon. In deze vergadering wordt ook heel duidelijk dat de ZLU een eiland is en zich niet laat leiden vanuit de duivensportbond.

Op het moment dat er vernieuwing op de agenda staat dan zijn de Nederlandse duivenmelkers terughoudend. Dat was te zien bij de sectie jonge duiven waar voorstellen als pogingen om de duiven te laten drinken in de container niet van de grond komt. Ook alle voorstellen van de sectie Eerlijk spel werden in alle vergaderingen naar de prullenbak verwezen.

Minder collegiaal t.o.v. elkaar waren de secties als het gaat om het voorstel van de sectie dagfond om de sectoren opnieuw in te delen. In de sectie dagfond werd dit voorstel afgeschoten en in alle andere vergaderingen werd het niet als discussie ingebracht om dat deze sectiebesturen het voorstel niet serieus genoeg vonden. De toekomst zal uitwijzen of dit voorstel toch een begin is van een nieuwe discussie over sector indeling of dat deze discussie achter slot en grendel blijft.

Vernieuwing of aanpassing van het democratisch model wordt wel collectief gevraagd door de sectieleden. Men vooral de mogelijkheid van digitaal stemmen, waardoor de betrokkenheid van alle leden binnen de Nederlandse duivensportbond vergroot kan worden. De vraag is of dat de discussie over noodzakelijke onderwerpen bevorderd, uiteindelijk zal je hierdoor wel de stem van meer leden horen.

Uiteindelijk lijken de geluiden richting het vliegprogramma van 2020 duidelijk. Het programma 2019 was te veel voor de vrijwilligers en de duivenmelkers. Het zal richting een programma gaan van 6 a 7 vitesse, 6 a 7 midfond, 6 dagfond, 8 jonge duiven (start juli) en 5 natoer. Voor wie nog een toetje op de taart willen hebben, zijn er altijd nog najaarsklassiekers tot diep in oktober.

Door | 2019-10-07T14:16:18+01:00 7 oktober 2019|Nieuws|0 Reacties