Doktersraad Juli 2019: het jonge duivenspel anno 2019

We leven inmiddels half Juli en het jonge duivenspel is op de wagen, maar voor een flink aantal liefhebbers is het jonge duivenseizoen na een 3-tal weken alweer ten einde. Ik hoor van een hoop klanten die op consultatie in onze praktijk komen dat er schrikbarende aantallen jonge duiven verspeeld worden in de eerste weken van het jonge duivenseizoen.

Elk jaar is het weer hetzelfde liedje eind juni/ begin juli. Iedereen begint halsoverkop begin juni met het opleren van de jonge duiven. Bij de éen is het door de welbekende jonge duivenziekte dat het opleren van de jongen vooruit geschoven wordt, bij de ander is het gemakzucht of angst om de jongen iets aan te leren. Dit ‘kuddegedrag’ heeft tot gevolg dat er met een hoop cruisende koppels jonge onervaren duiven in de lucht zitten zo vlak voor de vluchten met vaak enorm grote verliezen bij het opleren. Mij tip: begin op tijd met opleren (bijvoorbeeld eind april/ begin mei wanner de jongen voor het eerst een tiental minuten uit het zicht zijn tijdens de dagelijkse training) en zorg dat de jongen ook daadwerkelijk iets leren in plaats van achter enkele leidende duiven in het koppel aan te vliegen. Dit kunt u bereiken door de jongen één voor één te lossen of (wanneer u weinig tijd hebt) te lossen op een plek waar veel duiven trainen. De duiven blijven dan ‘hangen’ en er zal een flink gedeelte op eigen kracht zijn hok moeten bereiken!

Is dit dan de enige oorzaak van het wegblijven van zovele jongen? Neen! Zeker niet! Het zelf goed opleiden van uw jongen draagt slechts bij aan het beperkt verliezen van de jongen.  In een eerdere uitgave van deze doktersraad heb ik al eens beschreven hoe wij de jongen opleiden en voorbereiding op hun vliegcarrière. Ook voor ons is het een moeilijk begin van het jonge duiven seizoen. Nog geen enkele mal van de 5 maal dat er werd ingekorfd zijn alle ingezette duiven thuisgekomen. Echter is het wel zo dat wanneer de liefhebbers om ons heen 30-50% van de jongen in één klap verliezen de schade bij ons vaak beperkt blijft tot maximaal 10%. De situatie is nu zo dat er van de 48 gespeende jongen, na wat handmatige selectie en de eerste 5 (oefen)vluchten nog 37 jongen van de eerste ploeg aanwezig zijn. En nu maar hopen dat de overgebleven 37 strijders de afgelopen maand voldoende ervaring op hebben gedaan om het seizoen tot een positief einde te brengen.

Wat zijn op dit moment de meest voorkomende problemen bij de jongen en hoe houdt u ze goed/gezond tot het eind van het seizoen?! Allereerst is het de eerste weken dat u de jongen inkorft van belang het gevaar van een op de loer liggende E.coli infectie niet te onderschatten. Door het vermengen van duiven van verschillende origine worden ook de verschillende bacteriële flora, die de duiven bij zich dragen, met elkaar in kontakt gebracht. Dit brengt een verhoogd risico om in combinatie met de stress van het inmanden en het vervoer van de duiven voor een uitbraak van deze typische jonge duivenziekte te zorgen. Echter zien we in de praktijk steeds vaker een zogenaamde ’24-uurs’ coli-uitbraak bij jaarlingen die als jonge duif ook al te maken hebben gehad met E.coli. Bij late jongen van het jaar voordien kan zo’n ’24-uurs’ coli wel enkele dgen duren. De duiven hebben 1 of enkele dagen minder eetlust en donkergroene zeer waterige ontlasting met eventueel als bijkomende symptomen braken en apathie. Na enkele dagen verdwijnen de symptomen als sneeuw voor de zon en kunnen de duiven weer ingezet worden op wedvluchten. Bij jonge duiven die voor het eerste met E.coli te maken krijgen ligt dit vaak anders en is een herstelperiode van enkele weken wel vereist. Uiterlijk lijken de duiven weer in orde maar conditioneel leveren ze behoorlijk in.

Een tweede en inmiddels jaarlijks terugkerend probleem wat dit jaar vroeg de kop opsteekt bij de jonge duiven is ‘one eye cold’. Eén of beide oogranden zijn gezwollen waarbij soms ook het 3e ooglid vertraagd terugtrekt. Vermoedelijk wordt dit probleem veroorzaakt door een virus. Welk virus is echter bij niemand bekend. Vermoedelijk is het een soort herpesvirus dat enkel hetx oog infecteert. Een echt goedwerkende behandeling voor dit probleem is tot op heden niet gevonden. Ik heb de laatste 3 jaar al oplossingen als orni-injectie, ganciclovir, aciclovir, virkon-S, extra lang verduisteren, terramycinezalf etc etc gehoord, maar echt snel werken doet het niet. Indien u de duiven met rust laat en niet teveel licht het hok binnen laat zal elke duif binnen 3-4 dagen weer volledig ‘genezen’. Dit laatste tussen haakjes omdat de duiven er naar mijn idee nauwelijks last van hebben tijdens de training en/of de wedvlucht (afgelopen jaar speelden wij de eerste prijs in het samenspel met een jonge duif waarbij de ‘one eye cold’  tijdens de 2 nachten mand tot uiting gekomen was). Het is dan ook geen reden om in paniek te schieten als u deze verschijnselen bij uw jongen ziet! Wel is het van belang eventueel secundaire infecties zoals ornithose, candidiase en/of het geel buiten de deur te houden wanneer uw duiven last hebben van ‘one eye cold’, anders zullen de geinfecteerd ogen ontstoken raken met ‘natte’ ogen tot gevolg en uiteraard hebben deze secundaire infecties wel degelijk effect op de prestaties van uw duiven.

Voor nu wens ik iedereen heel veel succes en misschien tot in de praktijk!

Drs. Stephan Göbel (dierenarts)

DAP J. van der Sluis BV

Tel. : 0346-242457

E-mail: info@duivenkliniek.nl

WWW: www.duivenkliniek.nl

Door | 2019-07-17T11:36:28+01:00 17 juli 2019|Doktersraad, Nieuws|0 Reacties