Eindstand Olympiade 2019

 

 

 

  Olympiade Eindstand

Definitieve eindstand Sportklasse Olympiade 2019 te Poznan

Van iedere klasse worden drie duiven afgevaardigd. De duiven worden slechts op naam van de speler / eigenaar uitgezonden. Duiven, die geen eigendom meer zijn van de oorspronkelijke eigenaar en niet uitgezonden kunnen worden, vervallen. Nummer vier, respectievelijk vijf zijn dan de reserves die uitgezonden worden. Graag maken wij u attent op de opmerkingen bij de categorieën B, D en H. Alleen duiven, die uitgezonden worden naar de Olympiade, mogen het predicaat Olympiadeduif dragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm.: de heren Verkerk hebben ervoor gekozen in klasse H. deel te nemen. De duif van de heer van de Made wordt verkocht. De duif van Comb.v.Dam&Bisschop is verkocht. De duif van C. Koetzier is ook verkocht. Uitgezonden worden de nrs. 1, 4 en 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm.: de heer Janssen heeft ervoor gekozen in klasse B. deel te nemen. Uitgezonden worden de nrs. 1, 2 en 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Opm.: de heren Verkerk hebben ervoor gekozen in klasse H. deel te nemen. De heer Janssen heeft ervoor gekozen in klasse B. deel te nemen. Comb. Lin heeft ervoor gekozen in klasse G. deel te nemen. Uitgezonden worden de nrs. 1, 5 en 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm.: de heer Janssen heeft ervoor gekozen in klasse B. deel te nemen. Uitgezonden worden de nrs. 1, 2 en 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm.: de heren Verkerk hebben ervoor gekozen in klasse H. deel te nemen. De heer Janssen heeft ervoor gekozen in klasse B. deel te nemen. Comb. Lin heeft ervoor gekozen in klasse G. deel te nemen. Uitgezonden worden de nrs. 1, 5 en 6. 

 

Door | 2019-02-16T00:05:30+01:00 11 januari 2019|De Allerbeste, Nieuws|0 Reacties